tesisat-periyodik-kontrolleri
İlgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece, yangın sistemleri, havalandırma tesisatları kontrolleri İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince yılda en az bir kere muayene edilmelidir.

 

Elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner tesisatı ile akümülatör ve transformatör ve benzeri elektrik ile ilgili tesisatın periyodik kontrolleri elektrik mühendisleri, elektrik eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler,elektrik tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.

Elektrik dışında kalan diğer tesisatın periyodik kontrolleri makine mühendisleri, makine ve metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.


      Elektrik Tesisatı, Topraklama Tesisatı, Paratoner

 •  
  •   21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 ve TS EN 62305-3 standartlarında belirtilen hususlara göre yapılır.
  •  
 • Akümülatör, Transformatör
 •  
  •   İmalatçının belirleyeceği şartlar kapsamında yapılır.
  •  
 • Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı
 •  
  •    Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılır. Ayrıca TS 9811, TS EN 671-3, TS EN 12416-1+A2, TS EN 12416-2+A1, TS EN 12845 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
  •  
 • Yangın Söndürme cihazı
 •  
  •    TSE ISO/TS 11602-2 standartında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
  •  
 • Havalandırma ve Klima Tesisatı
 •  
  •    Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılır.